15 tekijää

Pirkanpohjan taidekeskus 5.6. - 5.9.2021

Yhteisenä nimittäjänä näyttelyn taiteilijoilla, eli tekijöillä, on kiinnostus erilaisten materiaalien käyttöön. Jokainen näyttelyn taiteilija suhtautuu taiteelliseen työhönsä käsityöläisammattilaisen intohimolla.  Pirkanpohjan näyttelyssä on esillä monipuolisesti eri tekniikoilla ja materiaaleilla toteutettuja teoksia. Mukana on mm. mekaanisia veistoksia, animaatioita, kollaseja ja installaatioita. Maalauksia on toteutettu mm. pleksille, kankaalle, levylle, sekä alumiinille. Kutsutut taiteilijat työskentelevät ammattitaiteilijoina Suomessa, eri paikkakunnilla.

 

Näyttely nostaa esiin erityisellä tavalla kuvataiteilijuuden. Kuvataiteilija on myös filosofinen ajattelija, tarinankertoja ja runoilija. Esiin nouseva teema valittujen taiteilijoiden teoksissa on huoli ympäristöstä ja luonnon monimuotoisuudesta. Mm. Ilmari Grytan koneveistoksessa Superorganismi, mekaaninen liike toistaa ja pelkistää mehiläisten liikeratoja. Teos pohtii yhteistyön merkitystä yhteiskunnassa. Arjen kuvaus saa näyttelyssä mielikuvituksellisia ja runollisia piirteitä. Eeva Peuran abstraktin ja esittävän kuvan välimaastossa olevat maalaukset ovat hieno esimerkki maalauksen keinosta ja voimasta kertoa, ei vain kuvittaa, tarinoita joiden sanallistaminen tuntuisi mahdottomalta. Petteri Cederbergin animaatiot taas tuovat esille piirustuksen käsityömäisyyden jopa paremmin kuin piirustus itsessään. Ne voi myös nähdä arkisten tapahtumien tulkintoina, huumorilla ja tähtienvälisellä humanismilla höystettyinä.

 

Ajatukseni kuratoida näyttely Ähtäriin sai alkunsa erityisestä suhteestani Pirkanpohjan Taidekeskukseen. Tämä toimii motivaattorina kehittää sen näyttelytoimintaa yhdessä Ähtärin kaupungin kanssa. Olen kotoisin paikkakunnalta ja toiminut työharjoittelussa sekä pitänyt yksityisnäyttelyni taiteilijana Pirkanpohjan taidekeskuksessa.

 

Tuleva näyttely ottaa haltuunsa molemmat Pirkanpohjan rakennukset ja myös Punaisen talon veistosali on pitkästä aikaa vaihtuvan näyttelyn käytössä.

 

Näyttelyssä mukana olevat taiteilijat ovat:

 

Andrei Bakharev, Petteri Cederberg, Ilmari Gryta, Marjatta Holma, Lotta Hänninen, Jouna Karsi, Erkki Nampajärvi, Mika Natri, André Peterdi, Eeva Peura, Meri Peura, Jarkko Rantanen, Elina Ruohonen, Sanna Vainionpää ja Juha Welling.

 

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

Pirkanpohjan taidekeskus, Ähtäri

teoskuvia